Werkwijze & Diensten

Om vanuit een eerste idee te komen tot een ontwerp en uiteindelijk tot het gebouwde eindresultaat zal er geheel in overleg met de opdrachtgever een heel proces moeten worden doorlopen. Hierbij kan Vanlier Bouwadvies veel zorgen uit handen nemen door onder andere de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • Check vergunningsvrij bouwen tot uitgebreide bestemmingsplan toets
 • Coördinatie betreffende bestemmingsplanwijzigingen  
 • Ontwerptekeningen en 3D visualisaties
 • Bouw- en bestektekeningen
 • Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning etc.
 • BENG en MPG berekeningen
 • Energie advies
 • Coördinatie betreffende constructieberekening 
 • Constructie- en werktekeningen
 • Coördinatie betreffende milieuaspecten en brandveiligheid
 • Technische omschrijving t.b.v. prijsvorming van aannemers 
 • Bouwbegeleiding